лентяйство

 • 17безделничество — същ. безделие, празнота, бездействие, безгрижие, готованщина, леност, мързел, лентяйство, нехайство, немарливост …

  Български синонимен речник

 • 18леност — същ. ленивост, мързел, отпуснатост, безделие, безделничество, лентяйство, бездейност, безгрижие, нехайство, небрежност, немарливост, бавност, нерешителност, безволие същ. инертност, мудност същ. вялост …

  Български синонимен речник

 • 19мързел — същ. леност, безделие, лентяйство същ. отпуснатост, вялост …

  Български синонимен речник

 • 20Конкуренция — (Сompetition) Определение конкуренции, монополия, антимонопольная политика Информация об определении конкуренции, монополия, антимонопольная политика Содержание Содержание Совершенная Требования совершенной конкуренции 1. Конкурент в экономике… …

  Энциклопедия инвестора